Phú Quốc: Kiểm tra đầy đủ tất cả văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức

Theo nguồn tin từ Báo Người Lao Động, chiều ngày 13-8 vừa qua, các lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc vừa mới ký thông báo gửi Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND tất cả các xã, thị trấn về việc sẽ kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức.

Theo đó, tại thông báo nêu rõ: Thực hiện công văn chỉ thị số 3956/VP-KGVX ngày 3-7 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về vấn đề rà soát sử dụng văn bằng, chứng chỉ, UBND huyện giao cho thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng tham mưu thực hiện tốt một số nội dung, bao gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của những cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc và phải báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9. Hồ sơ báo cáo kết quả ra soát bao gồm: Báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản photo các loại văn bằng, chứng chỉ của các cán bộ, viên chức.

Phú Quốc  kiểm tra, rà soát tất cả văn bằng, chứng chỉ của các cán bộ, công chức

Đối với Phòng Nội vụ: Đề nghị kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Tham mưu cho UBND huyện tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của những đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

Sáng ngày 14/8, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Phạm Văn Nghiệp cho biết theo yêu cầu từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, ông đã ký công văn chỉ đạo ngay Phòng Nội vụ phối hợp cùng bộ ngành giáo dục và các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tất cả văn bằng, chứng chỉ của các cán bộ, công chức, viên chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phải kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức trong mỗi đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc; UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát tất cả các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức tại địa phương.

Kết quả rà soát sẽ báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/9, bao gồm báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản photo những loại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức.

Trả lời

.
.
.
.

0707.9999.68