Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đang xây dựng
Liên hệ
  • Số căn hộ: 390
  • Mật độ xây dựng: 24%
Liên hệ
  • Mặt bằng tổng thể: 7,5 HA
  • PN
  • WC
Phú Quốc
Liên hệ
  • Tổng diện tích 31,000 m2
  • PN
  • WC
Phú Quốc
.
.
.
.

0707.9999.68