Gần 140 ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc đầu năm 2023

Gần 140 ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc đầu năm 2023

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: 2 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc ước đón hơn 935 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 140 ngàn lượt, tổng doanh thu đạt 3.231 tỷ đồng. Dự kiến trong năm nay sẽ tổ chức Festival kinh khí cầu tại Phú Quốc.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang 2 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc ước đón hơn 935 ngàn lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 139 ngàn lượt, tổng doanh thu đạt 3.231 tỷ đồng.

Gần 140  ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc 2 tháng đầu năm 2023.
Gần 140 ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc 2 tháng đầu năm 2023.

Để thu hút khách đến với Kiên Giang, ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Sở đang thực hiện các thủ tục thuê đơn vị tư vấn xây dựng “Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” giai đoạn 2021 – 2025.

Gần 140  ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc 2 tháng đầu năm 2023.
Gần 140 ngàn lượt khách quốc tế đến Phú Quốc 2 tháng đầu năm 2023.

Triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với chương trình OCOP; thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng; thực hiện đề án phát triển các sản phẩm ngành nghề truyền thống gắn với du lịch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương tổ chức Festival kinh khí cầu tại Phú Quốc, ông Bùi Quốc Thái thông tin.

Trả lời

.
.
.
.

0707.9999.68