Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

Đang xây dựng
Liên hệ
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 24%
VIP tách biệt với thế giới bên ngoài qua lối đi riêng được bảo vệ an ninh mật
Liên hệ
 • Tổng diện tích 14.36 ha
 • 1 PN
 • WC
TP. Hồ Chí Minh , Quận 7
Liên hệ
 • 1-3 phòng ngủ PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • 127 m2 – 998 m2
 • 1-2-3-4 PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • Quy mô 92.2 hecta
 • PN
 • WC
Đồng Nai
Đang triển khai
Liên hệ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: <30%
Liên hệ
 • 62.5m2 – 148.5m2
 • 1 PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • Quy mô dự án: 54,67 hecta
 • PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • Tổng diện tích: 51,62 ha
 • 1 PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • từ 110m2 đến 120m2
 • PN
 • WC
Phú Quốc
.
.
.
.

0707.9999.68