Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đang xây dựng
Liên hệ
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 24%
Liên hệ
 • 127 m2 – 998 m2
 • 1-2-3-4 PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • Mặt bằng tổng thể: 7,5 HA
 • PN
 • WC
Phú Quốc
Liên hệ
 • Tổng diện tích 31,000 m2
 • PN
 • WC
Phú Quốc
.
.
.
.

0707.9999.68